Úsporný tarif

Úsporný tarif
Archiv

Nařízením vlády č.299/2022 ze dne 5.10.2022 se ruší nařízení vlády č. 263/2022 Sb. o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo.

Vyplněnou přílohu č. 3 k této vyhlášce již nezasílejte.

Děkujeme ...

Zdroj ZDE

Vážený odběrateli,
vzhledem k platnosti nařízení vlády č. 263/2022 o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo, Vás upozorňujeme, že dle § 20 tohoto nařízení jste v případě zájmu o zohlednění příspěvku z „úsporného tarifu“ povinen o toto písemně požádat nejpozději do 30. 11. 2022, a to zasláním vyplněného přiloženého vzoru na emailovou adresu: tarify@kvtas.cz nebo poštou do sídla společnosti Karel Holoubek Trade Group a.s,odštěpný závod Karlovy Vary, Na Výšině 348/26, 360 04 Karlovy Vary.

Vzor žádosti ZDE                                                                             Zdroj ZDE

Ke stažení
Zdroj73.51 KB
Vzor žádosti54.23 KB
Zdroj původní294.78 KB