Teplo pro Váš domov.

Teplárna Karlovy Vary
Archiv

Teplárna Karlovy Vary

 

OPRAVA TEPELNÉHO NAPÁJEČE PRO ZABEZPEČENÍ ŘÁDNÝCH DODÁVEK TEPELNÉ ENERGIE

 

Společnost Karlovarská teplárenská, a.s. ve spolupráci s provozovatelem soustavy centralizovaného zásobování teplem (SCZT), společností Karel Holoubek Trade Group a.s., provede rozsáhlou opravu tepelného napáječe. Vzhledem k častým poruchám v začátku roku 2024  byl stav tepelného napáječe v únoru zkoumán společností Energoservis s.r.o. Chomutov a práce budou prováděny na základě jejích doporučení. 
Oprava započne 3. června, mimo topné období, a ukončena bude 12. července. Práce na tepelném napáječi budou mít dopad na odběratele města Chodov, a to v období od 4. do 11. června, kdy bude z důvodu oprav provedena kompletní odstávka v dodávkách tepla a teplé vody. V Karlových Varech se kompletní odstávka v dodávce tepla a teplé vody dotkne ulice Nerudova, Karlovy Vary – Stará Role, a to od 18. června v délce trvání 14 dní.
Při opravách bude provedena kontrola tepelného napáječe pracovníky Vysoké školy chemickotechnologické Praha, a to jak za účelem stanovení příčin poruch, tak i odhadu životnosti jednotlivých částí.
Všichni odběratelé, kterých se dotkne kompletní odstávka dodávek tepla a teplé vody, budou o konkrétních termínech samozřejmě přímo informováni.