Legislativa

Základní zákony
Archiv

Zákony a vyhlášky vztahující se k podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích. Plné znění platných právních předpisů, vyhlášek a novelizací naleznete na stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

www.psp.cz

Zákon č.458/2000 Sb.

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích

Tento zákon upravuje podmínky podnikání, výkon státní správy a regulaci v energetických odvětvích, kterými jsou elektroenergetika, plynárenství a teplárenství, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené.

Zákon č.458/2000 Sb.

Zákon č.91/2005 Sb.

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích

Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství podmínky podnikání, výkon státní správy a nediskriminační regulaci v energetických odvětvích, kterými jsou elektroenergetika, plynárenství a teplárenství, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené.

Zákon č.91/2005 Sb.

Zákon č.406/2000 Sb.

o hospodaření energií

Tento zákon stanoví práva a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií, zejména elektrickou a tepelnou, a dále s plynem a dalšími palivy. Přispívá k šetrnému využívání přírodních zdrojů a ochraně životního prostředí v České republice, ke zvyšování hospodárnosti užití energie, konkurenceschopnosti, spolehlivosti při zásobování energií a k trvale udržitelnému rozvoji společnosti.

Zákon č.406/2000 Sb.

Co dále by Vás mohlo zajímat