Rozúčtování nákladů na dodávku tepla

Rozúčtování nákladů na dodávku tepla
Archiv

Rozúčtování nákladů se řídí pravidly stanovenými vyhláškou č. 372/2001 Sb. a č. 224/2001 Sb. Tato vyhláška stanoví pravidla rozúčtování na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele zúčtovací jednotce zaúčtovací období.

Rozdělení nákladů na vytápění

Náklady na teplo pro vytápění jsou kvantifikované měřičem tepla, který je umístěn na vstupu do objektu.

Náklady uvnitř objektu rozúčtuje vlastník dle vyhlášky č. 372/2001 Sb.

vyhlášky č. 372/2001 Sb.

rozdělení nákladů na teplou užitkovou vodu

Náklady na teplou užitkovou vodu se rozdělí na složku základní a složku spotřební.

Složka základní činí 30 % z celkových nákladů podle podlahové plochy jednotlivých objektů.

Složka spotřební činí 70 % z celkových nákladů podle součtu vodoměru v objektu.

Rozúčtování nákladů se řídí pravidly stanovenými vyhláškou č. 224/2001 Sb.

vyhláškou č. 224/2001 Sb.